PAR MUMS

a?zSLAVENA? RA?GAS POP & ROCK STUDIJAa?? dibinA?ta cieA?A? sadarbA?bA? ar Latvijas 1. RokkafejnA?cu, kas atrodas A?paA?i skaistA? un vA?sturiskA? A?kA? VecrA?gA? – Reiterna namA?. Studija gaida ikvienu, lai piedA?vA?tu A?apgA?t to, ko pats A?patiesi vA?lies! IespA?jas – bez vecuma ierobeA?ojuma, jo nekad nav par vA?lu uzsA?kt ko jaunu un neapstA?ties pirms kA?A?sti slavens!

a?zSLAVENA? RA?GAS POP&ROCK STUDIJAa?? piedA?vA? ne tikai aizraujoA?u studiju procesu, A?rtu atraA?anA?s vietu VecrA?gas sirdA? – Latvijas 1. RokkafejnA?cas 3. stA?vA?, kur visapkA?rt valda mA?zika un ik vakaru koncertA? populA?ri mA?kslinieki, sniedzot iespA?ju A?sajusties kA? vienam no viA?iem, bet arA? aicina piedalA?ties daA?A?dos studijas veidotos A?ovos un koncertuzvedumos, iegA?tA?s zinA?A?anas pielietot praktiski un saA?emt vadoA?o izklaides industrijas pA?rstA?vju ieteikumus.

NoslA?dzot 1. semestri (decembrA?) un 2. semestri (maijA?), visiem studijas audzA?kA?iem tiek dota iespA?ja piedalA?ties studijas audzA?kA?u vakarA?, kas norisinA?s uz Latvijas 1.RokkafejnA?cas lielA?s skatuves, kur jaunos izpildA?tA?jus vA?rtA? studijas pedagogu A?A?rijas kolektA?vs un kA?ds LatvijA? plaA?i pazA?stams mA?ziA?is, kurA? pasniedz A?paA?u specbalvu savai simpA?tijai a?? kA?dam no A?mA?su studijas jaunajiem talantiem.

 

 

_dsc8734ANDA KASPARA?NE
SLAVENA?S RA?GAS POP&ROCK STUDIJAS VADA?TA?JA
TA?lr. : 22021769
e-pasts : info@poprock.lv

 

 

 

Intars Gegusts

INTARS GEGUSTS
SLAVENA?S RA?GAS POP&ROCK STUDIJAS DIREKTORS
e-pasts : info@poprock.lv

 

 

 

 

Ieva

IEVA A?TEINBERGA
SLAVENA?S RA?GAS POP&ROCK STUDIJASA?KONSULTANTE
e-pasts : info@poprock.lv

www.scriptsell.net